Лабораторна робота №6

Тема: Планування та оптимізація маршрутної мережі з використанням спеціалізованого програмного забезпечення та електронних карт місцевості.

Мета роботи: Ознайомитись з набором електронних карт місцевості, з’ясувати функціональні можливості програмного забезпечення та набути навичок роботи з його інструментарієм.

1. Призначення та функціональні можливості програмного забезпечення:

– Пошук стаціонарних об’єктів (доріг, населених пунктів, будівель) на електронних картах місцевості.

– Визначення відстані між стаціонарними об’єктами на електронних картах місцевості.

– Встановлення та позначення нових стаціонарних об’єктів на електронних картах.

– Планування оптимальної маршрутної мережі для перевезення вантажу (пасажирів) автомобільним транспортом у міському, міжміському та міжнародному сполученні;

– Розрахунок тривалості автотранспортних перевезень на кожному із запланованих маршрутів;

– Контроль виконання автотранспортних перевезень на запланованих маршрутах.

– Формування і видача звітів по роботі автотранспортних засобів (АТЗ) на запланованих маршрутах.

2. Структура програмного комплексу:

– Інформаційний модуль Skylock Info призначений для завантаження електронних карт місцевості та відображення на них навігаційної і службової інформації про стан автотранспортних засобів, що знаходяться під контролем диспетчера. Ця програма також дозволяє здійснювати пошук стаціонарних об’єктів на картах, вимірювати відстані між ними, визначати оптимальні маршрути руху для кожного АТЗ, завантажувати фактичні траєкторії (треки) руху АТЗ та надавати звіти по роботі АТЗ;

– Програмний модуль Skylock Custom Layers призначений для створення та редагування шарів електронних карт. Програма дозволяє наносити та видаляти з електронних карт стаціонарні об’єкти, що може бути необхідним при плануванні оптимальних маршрутів перевезень.

– Програмний модуль Skylock Commanager призначений для встановлення зв’язку з апаратурою АТЗ, контролю параметрів бортових датчиків АТЗ, передачі команд управління апаратурою, ведення бази даних АТЗ, водіїв, апаратури, а також надання звітів.


3054767558682127.html
3054837147460482.html
    PR.RU™