СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Модуль 1.

Теоретичні основи маркетингу

Тема 1. Сутність маркетингу та розвиток його концепцій

1.1. Суть, значення та функції маркетингу.

1.2. Концепції та основні елементи поняття маркетингу.

СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Трансформація вітчизняної економіки від командно-адміністративної до ринкової спричинила безпрецедентні зміни у всіх сферах діяльності. Необхідність суттєвого підвищення рівня життя народу, відродження та піднесення вітчизняної економіки, утвердження іміджу України потребують знання та розумного застосування надбань і цінової економічної теорії і практики стосовно виробничо-господарської і комерційної сфер діяльності, вивчення ринку, його структури,формування та функціонування.

Елементи знання ринку в Україні почали зароджуватися лише на межі 80 і 90-х рр. XX ст. спочатку у виробничо-збутовій діяльності,зокрема промисловості і надання різноманітних послуг, а згодом у інших галузях народного господарства.

*Поняття «ринкова діяльність» передбачає застосування принципів, способів і методів продажу товарів і послуг покупцям з метою успішного задоволення їх потреб. Воно ототожнюється з поняттями «маркетинг» або ринкознавство.

Термін «маркетинг» походить від слова англійського походження «marketing», що означає продаж, збут, ринкова діяльність. Його появу пов‘язують з американськими фермерами, які, шукаючи ринок збуту продукції, ввели поняття «Маrкеt Getting», що означало оволодіння ринком. Пізніше це словосполучення дало єдине слово - «маркетинг». Розуміння суті і значення маркетингу полегшується при розгляді цього терміна зрізних методологічних позицій.

Основні підходи до вивчення маркетингу:

загальноконцептуальний, тобто спрямування ділового мислення і ділової активності на задоволення потреб споживачів в умовах конкуренції, врахування специфіки вимог, реагування на управлінські особливості у процесі побудови ефективної системи управління виробництвом і збутом тощо;!
функціонально-товарний підхід, який є більш конкретним у сферах використання основних ресурсів фірми, її ринкових можливостей у виробничо-збутовій діяльності, вивчення умов товарного продажу через торговельну мережу та просування на ринку; виявлення зацікавленості до товару, його ціни, витрат і прибутків; системно-комплексний підхід є узагальнюючим способом виявлення можливостей збутової діяльності. Він охоплює систему виходу на ринок (товарно-виробничі можливості фірми), стан конкуренції між: фірмами, комунікативні зв'язки (інформованість і узгодження дій), умови адаптації до внутрішніх і зовнішніх змін на ринку, розподіл окремих операцій з переміщенням товарів від виробників до споживачів за окремими організаціями або службами та врахування національних традицій, історично сформованих методів і форм торгівлі товарами і послугами.

!3055618828506330.html
3055653622687604.html
    PR.RU™