Основні загальні властивості елементів управління

Узгодження про імена

Коли створюється форма чи елемент управління, VBA по замовчанню встановлює властивість об’єкта Name (тобто його ім’я). Наприклад, першій створеній кнопці дається ім’я CommandButton1 , другій CommandButton2 і т.д. Коли розробляється додаток з однією формою це не викликає особливих труднощів. Але коли додаток складається з декількох форм, то важко відрізнити першу кнопку CommandButton1 першої форми від першої кнопки CommandButton1 другої форми. В цьому випадку об’єкти треба перейменовувати, щоб краще їх відрізняти. Навіть у випадку однієї форми для того щоб програма, в якій використовуються імена, краще читалась, їх треба задавати так, щоб вони відтворювали призначення і зміст елементів управління. Для цього і існує узгодження про імена, яке полягає в тому, що ім’я об’єкта починається з короткого префікса, що вказує на тип об’єкта, а за ним іде саме ім’я, яке відображає суть об’єкта.

Приклади префіксів імен:

· TexBox txt

· Label lbl

· CommandButton cmd

· ListBox lst

· ComboBox cbo

· ScrollBar scr

· OptionButton opt

· CheckBox chk

· Frame frm

· Image img

· UserForm frm

Як уже зазначалося, і форма і елементи управління являються об’єктами VBA, а тому мають свої властивості, методи та події.

Властивості визначають зовнішній вигляд та функціонування форми та елементів управління. Задавати та змінювати їх можна як на етапі проектування у вікні властивостей Properties Windows,так і в програмі. Для цього елементи управління розглядаються як змінні. Ім’я змінної (елемента) задається на етапі проектування присвоєнням значення властивості Name.

Перш ніж розглянути основні властивості, методи і події форми та окремих елементів управління зупинимось на тих, які належать більшості з них

· Name –ім’я елементу управління.

· Caption –повертає чи встановлює надпис, який відображається на елементі управління.

· AutoSize –логічна властивість (може приймати значення True або False), яка задає режим автоматичної зміни розмірів елемента управління так, щоб на ньому повністю розміщувався текст, який задається властивістю Caption.· Visible -логічна властивість, яка задає потрібно відображати чи не відображати елемент управління під час виконання програми.

· Enabled -логічна властивість, яка задає чи є досяжним для користувача елемент управління під час виконання програми.

· Left, Top –координати лівого верхнього кута елемента

· Height, Width –висота та ширина елемента

· BorderColor - задає колір границі елемента

· BackColor – задає колір фону елемента

· ForeColor –задає колір тексту на елементі.

Можуть приймати такі значення

константа значення опис
vbBlack 0x0 чорний
vbRed 0xFF червоний
vbGreen 0xFF00 зелений
vbYellow 0xFFFF жовтий
vbBlue 0xFF0000 синій
vbMagenta 0xFF00FF рожевий
vbCyan 0xFFFF00 голубий
vbWhite 0xFFFFFF білий

Наприклад, щоб задати голубий фон форми необхідно записати команду

UserForm.BackColor = vbCyan

· Font -встановлює тип шрифту символів

· BorderStyle –встановлює тип границі (можливі значення fmBorderStyleSingle –границя у вигляді контуру,fmBorderStyleNone –немає границі)

· Picture –властивість, що дозволяє розмістити або видалити малюнок на елементі управління. Наприклад,на формі малюнок можна відобразити за допомогою такої інструкції:
UserForm.Picture=LoadPicture(“a:\Мій_малюнок.bmp”)
Щоб видалити малюнок з форми треба записати команду
UserForm.Picture=LoadPicture(“”)


3056571929081035.html
3056613479512789.html
    PR.RU™