Текст 2

ТОВ «МРІЯ»

НАКАЗ

20.07.2005 м. Вишгород № 146-к

ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

Вариант 6.

Текст 1

Суб'єктами правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису є:

· підписувач;

· користувач;

· акредитований центр сертифікації ключів…

Текст 2

ТОВ «ХІМПРОММАШ»

НАКАЗ

21.07.2005 м. Донецьк № 97-к

ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ

Вариант 7.

Текст 1

Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:

· бути надана за підписом керівника державного органу, скріпленого гербовою печаткою;

· містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;

· містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.


Текст 2

ТОВ «ПЛАНЕТА»

НАКАЗ

06.05.2004 м. Київ № 24-к

ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

Вариант 8.

Текст 1

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

· на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;

· органам прокуратури України, СБУ, МВС України – на їх письмову вимогу …;

· органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю.

Текст 2

ТОВ «ПЛАНЕТА»

НАКАЗ

12.05.2004 м. Київ № 28-к

ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

Вариант 9.

Текст 1

Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:

· обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

· організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю;

· застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації.

Текст 2

ТОВ «ПЛАНЕТА»

НАКАЗ

27.04.2004 м. Київ № 23-к

ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ

Вариант 10.Текст 1

Банківською таємницею, зокрема, є:

· відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

· операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

· системи охорони банку та клієнтів.

Текст 2

ТОВ «ПЛАНЕТА»

НАКАЗ

06.05.2004 м. Київ № 24-к

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

Вариант 11.

Текст 1

Банківською таємницею, зокрема, є:

· інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

· інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

· коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Текст 2

ТОВ «ПЛАНЕТА»

НАКАЗ

06.05.2004 м. Київ № 24-к

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

Вариант 12.

Текст 1

Основними принципами інформаційних відносин є:

· гарантованість права на інформацію;

· відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

· законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.3056935218893834.html
3057010866040598.html
    PR.RU™