Виконання службово-бойових завдань

___________________________________________

(військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно Всього вик. завдань
Січень
Лютий
Березень
За І квартал
Квітень
Травень
Червень
За ІІ квартал
Закінчення дод. 15.2

За І півріччя
Липень
Серпень
Вересень
За ІІІ квартал
Жовтень
Листопад
Грудень
За ІV квартал
За ІІ півріччя
За рік

Командир взводу

лейтенант (підпис) В.В. Петренко

Додаток 15.3

Екран

Результатів службово-бойової діяльності 2 роти

Пор.№ Військ. звання Прізвище та ініціали Всього вико-нано СБЗ Із них За квітень (числа місяця)
відм. доб-ре задов. не-задов. ...
ряд. Рудь В.К. відм. доб-ре відм. відм. ... доб-ре
...Морально-психологічне забезпечення служби


3059169896015193.html
3059196639429267.html
    PR.RU™