Настроювання кошторисів витрат

Для комплексних статей калькуляції необхідно розробляти кошториси накладних витрат. Для їх налаштування служить пункт меню Себестоимость/Накладные расходы/Настройка смет расходов, який відкриває на екрані вікно вибору Список смет расходов. У ньому слід вибрати один з наявних кошторисів або ввести новий за допомогою клавіші F7. У результаті відкривається інтерфейс Смета расходов, який має анкетно-табличну форму і складається з двох частин. У верхню частину вводяться найменування і характеристики кошторису; у нижню — перелік статей витрат, який надалі копіюється в кошторис при його формуванні на конкретний період. Нижче наводиться призначення основних полів інтерфейсу.

Название — назва поточного кошторису.

Формируется по ... на ... — кошторис може формуватися або по цехах, або по підприємству в цілому на місяць, квартал або рік. Допустимі значення поля (попредприятию, по цехам, а також на месяц, на квартал, на год) можуть змінюватися клавішею F3.

Комплексная статья калькуляции — найменування комплексної статті калькуляції, для розрахунку якої формується даний кошторис. Вибирається з класифікатора статей.

№ п/п — порядковий номер статті. Формується автоматично при введенні нового запису.

Наименование статьи расходов — найменування статті витрат у кошторисі. Вводиться з клавіатури. Не слід плутати статті калькуляції собівартості і статті витрат у кошторисі. Кошторис у цілому розраховує значення одної з комплексних статей калькуляції собівартості.

Элемент затрат — назва елемента витрат, до якого належить стаття. Вибирається з переліку допустимих значень за допомогою клавіші F3. Стаття витрат також може бути комплексною, тобто включати витрати, які належать до різних елементів витрат. У такому разі вона розшифровується за елементами при введенні конкретного кошторису на період. Для таких статей у цьому полі вводять значення Комплексная статья.

При потребі статті витрат можуть бути налаштовані на план рахунків. Для цього служить екранна кнопка Настройка статей рас­ходов на план счетов. Методика налаштування аналогічна до описаної у розділі 3.1.2.Результати налаштування можуть бути відображені у звіті, який формується при натисненні екранної кнопки Отчет о настройке.


3059381696978839.html
3059444371775407.html
    PR.RU™