Сутність політичного прогнозування, його основні етапи та види

Оскільки люди самі творять свою історію, вони завжди прагнуть передбачити результати своєї діяльності, зазирнути у майбутнє, намагаються з’ясувати, що чекає їх держави, які перспективи їхнього розвитку.

Під прогнозом (грец. рrognosis – передбачення) розуміють науково обґрунтоване судження про перспективи, можливі стани того чи іншого об’єкта у майбутньому, про альтернативні шляхи чи терміни у майбутньому, про альтернативні шляхи чи терміни їх здійснення. Процес розроблення прогнозів називається прогнозуванням. Звідси можна зробити висновок, що політичне прогнозування – це процес розробки науково обґрунтованого судження про можливий розвиток політичних подій у майбутньому, шляхи і терміни їх здійснення.

Метою політичного прогнозування є підвищення ефективності та результативності прийнятих політичних рішень, запобігання небажаному розвитку політичних процесів, уникнення політичних конфліктів, визначення підсумків виборчих кампаній, основних тенденцій у розвитку міжнародних відносин.

Основними етапами політичного прогнозування є: прогнозна орієнтація (на що спрямований і яку мету переслідує прогноз), збір та обробка одержаних даних, побудова пошукової моделі, оцінка достовірності і точності прогнозу, розробка практичних рекомендацій.

Прогнозування охоплює всі сфери життєдіяльності людей. За критеріями класифікації розрізняють наступні види політичного прогнозування:

За типами – пошукові та нормативні прогнози.

Пошуковий прогноз – покликаний описати можливий стан того чи іншого політичного явища, процесу, події у майбутньому, виходячи з урахування чинних тенденцій.

Він відповідає на запитання: що відбувається за умови збереження існуючих тенденцій?

Нормативний прогноз пов’язаний із досягненням наперед збереження цілей та завдань.

Він відповідає на запитання: яким чином досягти бажаної мети?

За часом (строками), на який будуються політичні прогнози, розрізняють:

- оперативні (1 місяць);

- короткострокові (від 1 місяця до 1 року);

- середньострокові (1 – 5 років);

- довгострокові (5 – 15 років);

- ­надстрокові (понад 15 років).

За сферою охоплення існує:

- внутрішньополітичне прогнозування, що охоплює сферу внутрішньої політики;

- зовнішньополітичне прогнозування, що стосується міжнародних відносин і зовнішньої політики.


3185078240970808.html
3185157043237341.html
    PR.RU™