Варіант 3

Завдання 1.

Охарактеризуйте основні податки на доходи і прибутки в Україні.

Завдання 2.

Знайдіть хибні твердження серед запропонованих.

1. Бюджетний дефіцит — це сума, на яку видатки переви­щують доходи бюджету.

2. Стан бюджету не відображає фінансовий стан держави.

3. Бюджетний профіцит — порушення врівноваженості бюджету.

4. Бюджетний дефіцит має три форми вияву: активну, па­сивну та змішану.

5. Плановий бюджетний дефіцит — це реальне перевищення видатків над доходами.

6. Бюджетний профіцит може сформуватися за рахунок надлишкових бюджетних резервів.

7. Структурний дефіцит є результатом маніпулювання державними видатками і податками.

8. Бюджетний профіцит може виникнути в результаті неправильного планування дохідної бази бюджету.

9. Обсяги фінансових ресурсів і отриманих доходів у суспільстві визначаються потужністю й ефективністю фінансової системи, а не станом бюджету.

10. Циклічний дефіцит — результат циклічного регулювання економіки внаслідок кон'юнктурних коливань.

11. В умовах інфляції щорічне збалансування бюджету змовить збільшення державних видатків.

12. Сеньораж — це дохід держави від збільшення доходів.

13. Боргове фінансування бюджетного дефіциту сприяє збільшенню інвестицій в економіку.

14. Система боргового фінансування більш спустошлива для економіки, ніж система оподаткування у тому самому розмірі.

15. Свідомий дефіцит виникає у зв'язку з використанням політичного тиску на засоби масової інформації.

16. Класифікація фінансування бюджету поділяється за типом позичальника та типом боргового зобов'язання.

17. Кабінет Міністрів України може робити державні запозичення з метою покриття дефіціту в межах, передбачених Бюджетним кодексом України.

18. Затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.

19. Постійний дефіцит державного бюджету, особливо той, що фінансується за рахунок зовнішніх джерел, призводить до накопичення державного боргу.

Якщо бюджетний дефіцит щодо ВВП становить майже 10 %, то фінансовий стан країни є задовільним.

Завдання 3.

Проведіть аналіз структури доходів Державного бюджету України.


3416473259363813.html
3416571048832842.html
    PR.RU™